Главное меню Энциклопедии
ЛЕОПОЛЬД фон ЗАХЕР-МАЗОХ
Оповідання, творчість
 

“Фольклорна мудрість гуцулів в оповіданні-легенді
Леопольда фон Захер-Мазоха “Опришок Магас”

Чорнооченко Антоніна

ЗМІСТ

  I. Леопольд фон Захер-Мазох: особистість – талант – доля – міфи. Від шаленої популярності до забуття.
II. “Опришок Магас” – оповідання-легенда про буття гуцулів, часів опришківських змагань, про торжество життя й Старої Правди.
III. Творчість Л. фон Захер-Мазоха як презентація галицького духовного простору.
Додатки
Леопольд фон Захер-Мазох. Хроніка життя й творчості.
Словник.
Література.
 
 

I
Леопольд фон Захер-Мазох: особистість – талант – доля – міфи.
Від шаленої популярності до забуття

Вже в 28 років він був знаменитим письменником.
За п’ять років до його смерті у реєстрі шостого видання праці “Psychopatia sexualis” віденський психіатр-криміналіст Ріхард фон Крафт-Ебінг, шукаючи антонім до терміна “садизм”, використав ім’я Захер-Мазоха і увів у медичну термінологію лексему “мазохізм” (oтримання сексуальної насолоди від болю). Але і сам письменник і його сім’я неоднарозово протистували проти цього.
З часом поняття “мазохізм” перетворюється на стереотип, укорінюється в побутовій свідомості, набуває навіть деякого розвитку: мазохізм психічний, соціальний; мазохізм творчості. За ним, особливо після 1933-го року, коли ім’я письменника з’являється у “чорних списках” нацистів, твори Захер-Мазоха, аж до 1980-х років зникають із книжкових полиць.
За життя Захер-Мазоха його твори почали з’являтись у перекладах іншими європейськими мовами – французькою, англійською, російською. Якщо в тогочасному німецькомовному світі ентузіазм рецепції змінився нищівною критикою та повним запереченням, то у Франції, далекій від “германського героїзму”, атмосфера якої була м’якішою, “жіночнішою”, письменник був до кінця життя надзвичайно популярним. Серед його шанувальників – світочі європейської літератури того часу – Віктор Гюго, Гі де Мопассан, Еміль Золя, Генрік Ібсен (яких у середині 80-х років залучить до співпраці у редагованому ним літературному ревю “На висоті”), Гюстав Флобер та Герман Банг з Данії. Українською мовою окремі новели Захер-Мазоха були опубліковані у 70 – 90-х роках XIX століття, рецепція його творів мала яскраво етнічно забарвлений характер.
Починаючи з 1980-х років інтерес до творчості письменника значно зростає: була перевидана низка його творів, збірники матеріалів про життя та творчість, з’являються нові дослідження, тематика яких, поряд із висвітленням психологічних та літературознавчих проблем, часто спрямована на окреслення феномена Галичини – літературної вітчизни письменника.
Наблизитись до творчості письменника нелегко.
По-перше, на заваді стоїть ім’я. Адже друга його складова частина, а саме Мазох, була свого часу використана, без жодної на те згоди чи навіть повідомлення автора, як епонім психологічно-сексуальної перверзії, яку, незважаючи на часте вживання в побуті, не кожен може чітко окреслити. Починаючи з кінця XIX століття, “мазохізм” перешкодив адекватній рецепції як творчості цього письменника, так і оцінці його особистості. Для багатьох ім’я Мазох перетворилось на таку собі “фішку”.
По-друге, навіть в оригіналі, німецькою мовою, твори його ще донедавна, до 80-х років минулого сторіччя, були реально недоступними – їх не публікували. Лишень у старих фондах окремих бібліотек, на маргінесі німецькомовного простору, можна було віднайти кілька пожовклих від часу сецесійно ілюстрованих томиків, надрукованих химерною готикою.
Творчість Захер-Мазоха складає понад сто романів та новел, драм та історичних нарисів, які були зачислені до втраченого культурного надбання людства чи просто забутими.
Щоб осягнути світ письменника, потрібно передусім звернутися до літературних текстів та їх феноменів, залишивши на деякий час поза увагою інтенції автора, біографічні, психологічні та соціальні фактори його творчості, історію її рецепції. Насамперед вони мають стати лише тлом того, що витворює текст як естетичний предмет, текст, який стає фактом культури.
Результатом необізнаності з текстами Захера-Мазоха та упередженого ставлення до самого автора стала нівеляція літературної цінності його творів. Дочасно їх зачислили до белетристики низького гатунку, хоча ціла низка його новел та романів зайняла свого часу почесне місце в німецькомовній прозі, критичні та літературознавчі нариси майоріли визначеннями на кшталт “камерні екземпляри”, “шедеври”; ними “зачитувалась” публіка.
Екзистенційна ситуація поставила його в жорстокі умови, змусила писати, виходячи з попиту книжкового ринку того часу, перетворила на літературного “продуцента”, центральною темою письменства котрого стали невтомні варіації “пікантної теми”, названої згодом “мазохістською”. Саме в ній і вбачався негативний аспект творів Захер-Мазоха.
У перекладі творів Захер-Мазоха українською мовою перекладачеві сприяє одна обставина – багатоголосся мови письменника, провідна мелодія якої відлунює слов’янським тембром.
Письменник мислив та писав німецькою мовою. За все своє життя він постійно змінював місце проживання – біографічна топографія письменника надзвичайно барвиста: вона охоплює увесь тогочасний німецькомовний простір, такі міста й містечка Австроугорщини та Німеччини, як Львів, Прага, Грац, Відень, Брук-на-Мурі, Будапешт, Ляйпціг та Ліндгайм (земля Гессен). Мав аристократичне походження, грунтовну освіту, а також вроджене мовне чуття. Захер-Мазох уникає будь-яких діалектизмів, хоча у його творах можна зустріти багато слов’янських мовних утворів: українських, російських та польських лексем і фразеологізмів, власних назв та імен, які автор уводить у супроводі власних коментарів задля галицького колориту своїх творів.
Як істинний галичанин, уже в ранньому дитинстві він мав змогу спілкуватись багатьма мовами: рідною не раз називатиме “русинську”, яку чув від своєї годувальниці й няньки – молодої української селянки на ім’я Гандзя, що вигодувала й виховала його, від неї він навчився української мови, почув мелодику української народної пісні, захопився й проникнувся казками й легендами Карпат. До віку 12-ти років він не знав іншої мови, окрім української. Українська селянка, українське середовище та мова пробудили в ньому щиру любов до українського народу на все життя.Вдома, у Львові, прийнято було розмовляти польською, французькою та німецькою. У мальовничих Винниках біля Львова, де майбутній письменник часто проводив літнє дозвілля, товаришами дитячих ігор були українські, польські, єврейські та швабські хлопчаки (діти німецьких колоністів). Регулярні заняття німецькою мовою розпочалися в гімназії – спочатку у Львові, згодом у Празі. Свою німецьку – як державну мову монархії Габсбургів – Захер-Мазох удосконалював в університеті міста Грац, у якому згодом отримав посаду доцента історії. “У студентських колах з нетерпінням чекали молодого професора. Він читав свої колегіуми дещо втомлено та знесилено, однак його натхненні лекції приковували увагу, хоч і відчувалось, що кафедра – не його покликання…Для цього місця він був занадто поетично влаштованим”(Ойген фон Закс: Д-р Леопольд Рицар фон Захер-Мазох). Навіть антагоністично настроєні опоненти творчості Захер-Мазоха не змогли втриматися від зауваг щодо барвистості, витонченості та чуттєвості його мови.
“Як, властиво, я спромігся написати свій перший роман? Подія ця була досить прикметною. Я охоче проводив тоді свої вечори в баронеси Гуденус, похилої віком, шляхетної дами. Одного разу я почав розповідати про повстання 1846-го року, і манера моєї розповіді просто електризувала цю літню даму. “Та напишіть же Ви про це! – вигукнула вона. – З цього вийде прекрасний роман”(Л. фон Захер-Мазох. Автобіографія).
Захер-Мазох належить до тих письменників, які писали лише тоді, коли відчували в цьому внутрішню потребу, чиї теми – не результат довготривалих пошуків по архівах та бібліотеках, а підказані самим життям, чим зумовлена як природність їх викладу, так і легкість сприйняття. “Тоді я взагалі не думав про публіку, я писав для себе, і коли закінчив, то зітхнув і відчув себе настільки легко, ніби пережив тяжку хворобу”.(Л. фон Захер-Мазох. Спогади цит.за Е. Шмальцродтом).
У своїх творах Захер-Мазох неоднаразово звертається до екфразису – уміння розкрити літературними засобами ідейно-естетичний зміст творів інших жанрів мистецтва. Це є важливою ознакою стилю письменника, похідною від візуального аспекту сприйняття. У романах та новелах письменника читач зустрічає тонке відчуття та досконалу інтерпретацію античної скульптури, живопису Тіціана та Рубенса, музики Бетховена та “до болю тужних” українських народних пісень та легенд, різноманітних архітектурних стилів, описи зі смаком підібраних інтер’єрів та розуміння тонкощів мистецтва вбрання різних епох – як народних строїв, так і моди аристократичних салонів того часу. Автор досконало знає біблійну та античну міфологію, слов’янський фольклор, європейську літературу – новели Захер-Мазоха насичені переказами легенд, літературними ремінісценціями та паралелями, які зазнають деякої стилізації в дусі сучасника Захер-Мазоха, голови віденської школи історичного живопису Ганса Макарта.

 
 
З повним правом митця можна назвати майстром пейзажу – як міського, так і природного ландшафту. Чи не вперше в німецькомовній літературі з’являються неповторної краси картини українських Карпат, сповнені найтонших спостережень та філігранності живописних деталей . Східний світ, як сама душа, незбагненний та таємничий; тут вирують первісні пристрасті, почуття людини ще не скуті умовностями та правилами. Віковічний карпатський праліс – це царство маєстатичної незайманої природи, яка возносить людину; тут, на противагу позверхній веселості Альп, людським характерам притаманна глибока, невимовна туга. Їх мешканці – гуцули, живуть у гармонійній єдності з природою, є її невід’ємною часткою.
“Ментальний ландшафт” галицького простору вступить згодом у діалог мов та текстів письменників Галичини. У Захер-Мазоха він витворює центральний топос світу уяви письменника, стає зримим місцем втілення думки, смислового представлення продуманих контекстів. Його Галичина, хоча й зумовлена реальною дійсністю, – це феномен, який існує поза часом, простір якого охоплений мовою.
 
  Завдяки різнокультурній поліфонії своєї вітчизни, Захер-Мазоху вдалося одним із перших вийти за межі однієї культури та замкненого простору однієї нації.
Розповідаючи про свою сім’ю, письменник із захопленням зазначає, наскільки етнічно строкатою вона була: серед його пращурів по батьківській лінії – іспанські католики з мавританськими впливами та богемці, як тоді називали чеських німців; з материнської – поляки, та, можливо, і нащадки давнього русинського народу, що для монархії Габсбургів, країни, де свого часу “ніколи не заходило сонце”, “тигеля націй та народів” було звичним і, навіть прикметним.
Окремі риси національних характерів водночас протидіють і доповнюють одні одних, народи мирно співіснують і конфліктують, як це було притаманно єдиному велетенському простору Дунайської монархії, малою моделлю якої стає Галичина. Письменник не раз звертається до проблем національних меншин свого краю, хоча не раз вдається до надмірної ідеалізації та часткової схематизації, видає бажане за дійсне. Як засвічують тексти, він був добре ознайомлений з проблемами галицьких політичних рухів, відродженням окремих націй. Прикметно, що непорозуміння та сутички, зображені в творах, Захер-Мазох інтерпретує як наслідок соціальної несправедливості та зіткнення політичних інтересів різних партій, яскравими прикладами чого стають коментарі самого автора та рефлексії, вкладені у вуста персонажів.
Образ барвистого різнокультурного світу, як і сама ідея можливості співжиття ментально різних народів – єдності в розмаїтті – була на той час в австрійській літературі новою. Незважаючи на ідеалізацію, шаблони та характерну романтичну стилістику, образи представників різних етносів у новелістиці Захер-Мазоха могли б служити взірцем імаголії того часу. Як людина тонкої вдачі та проникливий психолог, письменник створює незабутній калейдоскоп різних народів, з симпатією, теплотою та відвертим захопленням сягає глибин національного характеру.
Особливої майстерності письменник досягає у створенні невеликих художніх екскізів окремих національних типів, яким притаманна висока естетична вартість. Кількома штрихами йому вдається створити неповторний культурно-історичний палімпсет, де за окремими зовнішніми рисами проглядається минуле та сучасне буття народу.

II
“Опришок Магас” – оповідання-легенда про буття гуцулів, часів опришківських змагань,
про торжество життя й Старої Правди

У 2001 році часопис “Кур’єр Кривбасу” видрукував чудову легенду-оповідання Леопольда Фон Захер-Мазоха “Опришок Магас”(український переклад Наталії Іваничук) - історію про героя-визволителя, що чинить справедливий суд, відновлює етикет честі.
Автору вдалося розкрити всю несправедливість, що чиниться трудящому народу, який чесною працею заробляє на життя.
Усе починається з того, що вельможний пан Адам Канвіцький привозить у свій замок, у Ямні, молодого Львівського ксьондза Антонія Мотольського. Молодий вчитель мусить доглядати панських діток. Не встиг він приїхати, як став свідком “виховання неслухняних” слуг. Незважаючи на те, що кріпаки відробили всю роботу, передбачену в патенті, їх змушують робити понад домовленість. Обурені селяни намагаються відстоювати свої права, та натомість отримують батогів і конфіскацію майна.

 
 
Панночка Геля увібрала всі риси, притаманні буржуазії: “на поріг вийшла пані, дрібна аж вутла нервова полька, зелено-жовта з лиця, та все ж пікантна; каштанове волосся папільйотках, руки в кишенях підтоптаної кацабейки, довга цигарка, затиснена поміж вузьких, яскраво-червоних уст. Чорні очі палахкотять від утіхи. Все вибачалась за скромну простоту свого дому…”. Вона з ненавистю дивилась на кожного зі своїх слуг. Саме від її рук потерпають бідні робітники, бо намагаються згадувати про свої права, зафіксовані у патенті (цісарський указ про нормований відробіток панщини), чи захищати їх у повітному суді. Але ці бажання швидко вибиваються з їх голів:“…і хоч як тремтіла її маленька, помережана дрібними жилками рука, пані міцно вчепилася фірманові у сорочку, а другою рукою схопила канчука і люто замахнулася ним…”. Бідні селяни, лишившись з нічим, пішли геть, залишивши на згадку прокльон: “Тільки ж начувайтеся, ще прийде Магас по ваші душі…”. Тут уперше з’являється ім’я героя-визволителя, що встановлює справедливість за Старою Правдою. Кмітливий, розумний, обізнаний легінь захищав робітничий нарід.”Магас мав довершену лицарську поставу, високий, стрункий та кремезний, його крицеві м’язи напиналися й вигравали під сорочкою, підперезаною поцяткованим мідними бляшками чересом (широкий чоловічий пояс у гуцулів. – А.Ч.) … Спадало до пліч довге чорне волосся;збоку з ременем через груди, висіла барвиста тайстра (сумка з тканини. –А.Ч.); за спиною – рушниця, трофей з турецької війни, з замаскової сталі, з вигравіюваним на люфі висловом з Корану, в руках – топір. ” І знову під ранок горів панський фільварок.
 
  Молодий ксьондз дуже здивований, що цього розбійника ще ніхто не впіймав. Вважаючи себе розумнішим за всіх інших, він придумує план захоплення того, хто не дає спокійно жити паничам. Антоній розвідує: у Магаса є любка, що замешкала у старої відьми. У глибокій ущелині Чорногори жила кохана Магаса – найгарнішого легіня у Карпатах. Вона була дочкою Карпат, справжньою гуцулкою. “ЇЇ округле обличчя мало гострі, навіть дещо грубуваті вольові риси, густа засмага нагадувала личка дівчат-пастушок на картинах Мурілльо; густі диявольські брови загрозливо зійшлися над палахкотливими очима; червінь уст змагалася з багрянцем крайки, якою дівчина підв’язувала пишне волосся, що темними мерехтливими хвилями лягало на плечі.”
Молодий ксьондз намагався усілякими улесливими словами затьмарити її розум, навернути Віру проти коханого. Але йому не вдається, хоча й “вивідав” цінну інформацію: ввечері Магас має навідатися до старенької хатки у глибокій ущелині Чорногори. Задоволений собою, пихатий прислужник повертається до панського маєтку. Сповнений гордості й самоповаги він усе розповідає володарю господарства. Той, не довго думаючи, споряджає кавалькаду.
Пізно ввечері вони йшли темним лісом – а тим часом опришок Магас у замку Адама Канвіцького мило спілкується з жінкою господаря. І куди ж ділась та впевненість, що допомагала пані Гелі лупцювати селян? “Пані німо спостерігала за ним пополотнівши від жаху. Застогнала пані Канвіцька і, тремтячи, мов осикове листя, заховалася за фортепіано…”
Цей “нахаба” дозволив собі проникнути в осине гніздо, мало того, вийде з нього не пошкодженим. А всю “антитерористичну коаліцію” було налякано до такого стану, що всі порозбігалися у різні сторони, навіть битись не довелось. Ось вони – прояви буржуазності: коли сидять у своєму кубуличку, то готові на все й нічого не бояться, а як тільки-но переступлять поріг, зразу ж стають добрими, лагідними та справедливими. Добре, що у гуцулів був свій захисник Магас, що вмів ставити на місце тих, котрі зневажали і нехтували права селян.
Після того випадку пан Адам “і думати забув вимагати від селян понаднормової праці, суворо дотримувався цісарського патенту. Пані Геліна Канвіцька з того часу і пальцем не торкнулася канчука, а отець Антоній, який повністю присвятив себе духовному служінню та вихованню панських нащадків, назавжди розпрощався з безглуздою ідеєю зловити опришка Магаса чи й будь-якого опришка у Чорногорі...” Невже не можна було жити мирно і щасливо до цього?! Адже можуть пани, коли захочуть. Ні! Поки це силою не ввіб’єш їм у голову, вони ні за що не будуть поважати простих трудівників.
Уславлення головного героя – характерна риса легенди-оповідання. “Той Магас вважається тут богатирем, як у старих героїчних баладах, відважний, немов яничар, зневажає життя і смерть, плюндрує багатіїв, боронить бідних…”
Тож у цій легенді-оповіданні йдеться про незвичайні й захоплюючі події (…а ще його куля не бере…”; старенька відьма, що спілкувалась з гадюками та чорними котами; нічні події при наступі на відьмину хатинку у лісі…). Таким чином, у цьому оповіданні наявні всі ознаки легенди, а саме:
1) невеликий за обсягом прозовий твір;
2) розповідь про незвичайну і захоплюючу подію, що стосується минулого;
3) уславлення головного героя (Магаса);
Отже, справедливо було б творіння Захер-Мазоха вважати за жанром легендою-оповіданням.
Це розповідь, яка викриває всі недоліки панства. Легенда - від латинського – те, що належить прочитати. І це слушно, адже Захер-Мазох зумів передати колорит Галичини - Гуцульщини, як ніхто до нього, крім народних традицій, не робив. Недарма письменник здобув визнання Європи завдяки історичним романам та побутовим оповіданням про життя етносів Галичини.
Майстерне переплетіння різних сюжетних ліній у Захер-Мазоха служить розкриттю образу головного героя. Та у творі ще є одна родзинка – узагальнюючий образ гуцулів. Хто такий гуцул? Це гонорова й волелюбна людина, яка може багато чого вибачити, але тільки не приниження власної гідності.
“Гуцули пишаються тим, що вони гуцули. Це гордовиті люди, вони ніколи ні на кого не гнули спину, ніколи не працювали на панщині.”
“… гуцул ліпше умре з голоду в своїх горах, аніж піде на службу. Живуть вони злиденно, але вдягаються пишніше за наших (польських. – А.Ч.) селян. Вони старанно обробляють свої мізерні клаптики землі, пасуть вівці, навіть потроху торгують виробами власних рук, а що вже хоробрі – один гуцул вартує десятьох подолян! Красиві люди! Красиві люди, а жінки!..”
“…мешканці цих гір, гуцули, - вільні люди і живуть тут з правічних часів. І такі ж мужні й хоробрі, як шотландці в романах Вальтера Скотта чи американські індіанці…”
Ключиком до розуміння духовного світу гуцулів слугує їх оригінальна глибокохристиянська міфологія, в якій вони зберігають свою праісторію спервовіку: звичаї й вірування, давні легенди й казки, колядки, ворожіння…
“ Серед гуцулів є такі, що визнаються на таємничих силах природи…Ці знання переходять у спадок від одного члена родини до іншого.”
“ Я визнаюся на деяких травах, деяких ліках, а ще трохи на людях; я маю камінь, який лікує від укусів змій. Ось і вся моя мудрість.”
“Вона (любка Магаса. – А.Ч.) замешкала у однієї старої відьми, яка знає всі таємниці світу, вміє чарувати, наганяти бурю, врочити худобу, а від часу навіть райзує (подорожує. – А.Ч. ) верхи на чорному коті до Києва на шабаш.”
 
 
Гуцули – володарі полонин, газди висотних обширів – полонили довколишніх горян своєю волелюбністю.
“На Дону та Дніпрі їх називали козаками, а тут, у Карпатах, опришками.”
“Свою історію народ пам’ятає, вона живе у піснях та легендах, а війна проти вельмож і латинської церкви триває далі, і триватиме доки селянин здобуде свободу.”
“То – діти природи, як індіанці в американських преріях…”
А який гуцульський дух без пісні-коломийки в якій закодована чиста сльоза неповторного гумору. На жаль, Л. фон Захер-Мазох цього витвору словесної творчості в оповіданні не згадує. Автор вкладає в уста молодої дівчини лише біль тужної душі:

День боліла голівонька, боліла ще й два.
Виглядала миленького, а його нема…
Відколи стоять Карпати, життя в них не летіло баским скакуном, а плуганило розміреною ступою робочого вола. Справіку гуцул не міряв свого часу ні годинами, ані навіть днями, він значив його християнськими святами, думав про минувшину та жив мрійним майбутнім. Правдивий гуцул не підганяє свого часу, не гарячкує від сверблячої нетерплячки,бо знає: предки щодня вчили-передавали код часу, через мудрість переказів, легенд, казок. В оповіданні одну з таких повчальних премудростей хвалькувато-зверхньому отцеві Антонію Мотольському розповідає Петренко – старий панськй служака:

 
  “ Це стара гуцульська казка. Якось домашнім тваринам остогидла їхня служба та панування людей, і ось однієї ночі вирішили вони утекти геть від господарів: корова, кінь, качка, кіт і гусак. Тільки пес залишився. Мандрували вони увесь день аж до вечора, а вночі завернули до лісу та й заночували у якійсь покинутій хатині. Кіт відразу ліг на піч у теплий попіл, кінь та корова вмостилися на соломі, качка сіла під лаву, гусак – під стіл, а півень на сволок.
Серед ночі прийшли вовки, ціла зграя, порадилися між собою і вислали найбільшого до хати, подивитися, чи є там люди. От вовк прослизнув досередини, побачив, як світяться в темряві котячі очі, і подумав, що то жарінь. Коли він підступив ближче, кіт скочив на нього і вчепився пазурами в очі, звівся кінь і вдарив бідаку копитом. Нещасний вовк кинувся навтьоки, але корова підняла його на роги і жбурнула до стіни, гусак та качка пообщипували йому ноги, а коли він врешті, геть розчімхраний, вискочив з хатини, півень що було сили запіяв йому услід. Вовк ледь живий повернувся до зграї.”У добру ж ви мене халепу кинули, - розповідав він. – У хаті тій тьма-тьменна людей. Темно там було, хоч в око стрель. Я підійшов до печі, де тліла грань, та тільки крок ступив, як кухарка кинулася на мене, мало очі не видряпала; збудився челядник і вгатив ціпом по голові, сама ж господиня пригаратала мене гралями (сільськогосподарські вила. – А.Ч.) до стіни, а наймички щипали лапи мені ножицями. Ледве ноги виніс з тої хати.” Вовки не довго думали, завдали ноги на плечі й навтьоки. Достоту, як ми з Чорногори!”
Хто ще так ревно любить свій край, як не гуцули? З діда-прадіда. Від Олекси Довбуша, від Михайла Бойчука до нині ще безвусого гуцульчика, що грається в опришків з такими, як сам. Чи знає цей хлопчик про то, що Довбуш заповідав нащадкам, а може, й не чув, який був Олекса: високий, плечистий, темноволосий, краснолиций, рухливий, усміхнений, дзвінкоголосий. А може, саме він – Довбуш – і став прототипом славного опришка Магаса?!
Мова оповідання рясно помережила українські імена й топоніміку: служка Лукаш, фірман-селянин з Ямни на прізвище Квітка, діти Ізидора й Ясь, покараний трудяга Іван Босяк, сивоголовий селянин з блідим запалим обличчям Григір із Жаб’я, безіменні опришки,Чорногора, Карпати, Київ. Захер-Мазохівській читач – назагал німецько- та франкомовний – у 70 – 90-х роках XIXст., вчитуючись в українські лексеми, потроху слухав акорди української мови.
Відрадно, що в текстах Захер-Мазоха віднаходимо борокові мотиви vіnitas і суттєві ознаки естетики романтизму, такі, як характерні ландшафти, витворені небокраєм безмежних рівнин, неприступними скелями й урвищами, прадавніми лісами та руїнами стародавніх замків, туга за далеччінню, і, безсумнівно, лагідна іронія. Саме в цьому деякі його тексти можна порівняти з новелістикою та ранніми драмами Франца Грільпарцера. За м’який, плинний стиль, уміння тонко відчувати природу та яскраво виражену людяність його не раз ставили в один ряд з класичними представниками “поетичного реалізму” Іваном Тургенєвим та Альбертом Штіфтером. В його творах віднаходили і сурові – під впливом Ч.Дарвіна – риси натуралізму. Еротична тематика, інтерпретація її як “хворобливої”, ставали підгрунтям розуміння Захер-Мазоха як раннього декадента. Вплив песимізму Артура Шопенгауера посприяв відголосам у творах автора “філософії життя”, що зумовлені були раннім екзистенціалізмом. Поза тим, інтенції творчості письменника проектуються на деякі характерні особливості у світосприйнятті таких класиків XX сторіччя, як Франц Кафка та Томас Манн.
 
 


III
Творчість Л. фон Захер-Мазоха як презентація галицького духовного простору

Коли 1872-го року повість “Дон Жуан з Коломиї” була опублікована французькою мовою у Парижі, в Європі стався літературний вибух. Це була сенсація. Шкода, що попереду в автора будуть і твори низької літературної якості. Ці розповіді, присмаковані батогами й канчуками, посприяють у майбутньому “дурній” славі, додадуть відрази, зневаги, відчуження, а то й – брехні, що породжуватиме нові міфи та неправди. А шкода, бо довгі десятиліття читач (і український теж) позбавлений буде бачити вишукане й шляхетне життя галичан очима митця-європейця, людини, котра, опоетизувавши пером космос гуцульського етносу, прагнула увести у простір європейської цивілізації персонажів чесних перед совістю і світом, волелюбних і готових відстоювати свою гідність і честь нарідну.
Ім’я Леопольда фон Захер-Мазоха довгі десятиліття перебувало у забутті. В Україну він повернувся 1990-го року не без допомоги австрійського дослідника Адольфа Опеля. 1994 р. у журналі “Всесвіт” з’явилися перші переклади: повість “Дон Жуан з Коломиї”(переклад з нім. Н. Іваничук) та “Жіночі образки з Галичини”(переклад з нім. І. Герасима). 2000-го року видавництво “Літопис” у Львові видало книгу вибраних творів Л. фон Захер-Мазоха (переклад з нім. І. Герасима, Н. Іваничук). У Львові було засновано міжнародний фонд Леопольда фон Захер-Мазоха, львівський композитор Олександр Козаренко написав музику до балету “Дон Жуан з Коломиї”, перу наукової співробітниці Львівської наукової бібліотеки ім. Стефаника М.Вально належить розвідка про Л. Захер-Мазоха та його стосунок до України, опублікована на сторінках часописів “Літературний Львів” та “Всесвіт”.
Світова література радіє кожного разу, як на світ з’являються твори, які б захоплювали все нові й нові покоління, перетинали межі країн та материків, здобували все ширшу й гучнішу славу. Саме такими й були творіння Леопольда фон Захер-Мазоха. Все, що потрібно людині, сили, які тримають її на світі, протистоять злу, він мав у собі від природи. Пізнаючи й розкриваючи все те в собі й пропускаючи через душевні сум’яття – творив магічно привабливі речі.
На жаль, творчість письменника, як і його особистість, потрапляє в епіцентр невгамовного перехресного вогню й наших сучасників. Проте, Захер-Мазоху притаманна надзвичайна спокійність та вроджена шляхетність. Це засвідчують у спогадах багатьох сучасників вираз його очей, рисунок уст, постава.
Захер-Мазох умів майстерно відтворити кольористику зображуваного, тонко відчував психологічні нюанси, що пов’язані із тональністю та освітленням.
Однак вирішальними для визначення літературної вартості творів стають такі особливості таланту письменника, як надзвичайна гострота спостереження, зумовлена розвинутою сенсорністю, уміння чітко й достовірно зображати характери, звернення до загальнолюдських етичних та філософських проблем, легка й елегантна манера вислову.
Почуття й здоровий глузд, серце й розум залишаються в нього розірваними: тогочасні норми етики, допустимі в бюргерському суспільстві, не могли знайти свого узгодження з глибинними течіями підсвідомості Захер-Мазоха.
Не зважаючи ні на кого, він пише те, що йому хочеться, те, від чого отримує задоволення. Його твори повністю просякнені ним самим, бо писалися вони від чистого серця.
Сьогодні, у нашу прагматичну епоху, коли людська гідність вимірюється кредитною карткою, а рівень культури – “мудрістю” від “УТ-1” чи FM «Русское радио», а то й рекламою “зіркових хвороб” від Поплавського, – людина також відчуває потребу художнього читання.
Читає роман чи повістину, від яких обливається холодним потом; часто не здогадується, на якому ієрархічному рівні свідомості її лякають: чи то автор – звичайний м’ясник і закидає вас експонатами аналітичного театру, чи то він досвічений психолог, здатний висловити підсвідомі соціальні жахи в безумності реальних чудовиськ, або ж він деміург вищого розряду, якому достатньо правильної інтонації, вдалого стилістичного вирішення, щоб безневинна побутова сцена ввергла читача в справжнє пекло. Й от здається, що сторінки книжки стають липкими від крові.
Автори (і видавці) випускають у світ те, що на їхню професійну думку, матиме попит і, відповідно, окупиться. Їм, суто діловим людям, міркування про абстрактну ментальність, історичну таємничість наших предків, і рідні корені невластиві. Література дедалі більше стає “комерційною”, а не “талановитою”.
Жити у вільному суспільстві зовсім не означає бути вільним від усього, у тому числі й від норм літературної мови, спокійно спостерігати за ренесансом сатанізму, небезпечними симптомами місіонерства, романтикою бандитського середовища. До вигляду крові й смерті звикають, це стає повсякденністю. Чи довго тріумфуватиме зло? Чи ж настане нарешті ера милосердя?
Ми розуміємо: немає заборонених тем. Але точно знаємо: є заборонені прийоми. Всьому має бути місце і час.
Нам знову закинуть: а навіщо до нинішніх “страшилок” видавати й досліджувати творчий доробок Л. фон Захер-Мазоха? Річ у тім – що у Мазоха, якщо навіть і є елементи жорстокості, вони – не справжні, а зло сьогоднішнє, – показане навиворіт, надто натуралістично і накладається на спільні болі та тривоги, продукує ланцюг зрад і розчарувань. А звідси – і новий герой нашого часу – вимагач, убивця, вандал, рекетир, кілер, скінхед, хакер…

 
 
 
ЛЕОПОЛЬД
фон ЗАХЕР-МАЗОХ

(1836-1895)
Хроніка життя й творчості

 
  1836 Леопольд Франциск Йоган Фердинанд Марія Еквес фон Захер-Мазох, Рицар фон Кроненталь народився 27 січня у Львові (тогочасний Лемберґ), столиці провінції Австрійської монархії Галичина-Льодомерія. Хрещений 7 лютого у костелі св. Андрія. Католицьке віросповідання. У сім'ї, де було п'ятеро дітей, Леопольд — найстарший. Батько: Леопольд фон Захер-Мазох - президент поліції провінції у 1836-1848 pp., цісарсько-королівський придворний радник. Мати: Кароліна Шарлотта фон Мазох, донька львівського лікаря, д-ра Франца Мазоха - з 1793 професора клініки Львівського університету, у 1802 та 1827 pp. — ректора університету (Rector magnificus). (Документи, які знаходяться в Центральному державному історичному архіві у Львові, засвідчують, що майбутній письменник народився у будинку N 132 Краківського передмістя (конскрипційний N 2 другого району Львова, відповідав пізнішому будинку N 13 Гаусмана Беріша на вул. Карла-Людвіга, тепер — проспект Свободи), де на той час містилася Дирекція поліції та префектура. Цей будинок був розібраний у 1870-і pp., у 1892-1893 pp. на його місці на замовлення Ефроїма Гаусмана споруджено "Ґранд готель", який зберігся до нашого часу. (За даними архівних досліджень Галини Сварник)).
1837 На прохання діда, Франца Мазоха за цісарським декретом новонароджений отримав подвійне прізвище.
1846 Захер-Мазох стає свідком польського повстання проти Австрії.
1848 Сім'я переселяється до Праги, де батько отримує посаду директора поліції. Захер-Мазох переживає революцію та облогу Праги. Навчання в гімназії, активна участь у самодіяльному театрі.
1852 Матура. Початок студій на юридичному факультеті Празького університету.
1853 Батька переведено до Грацу, де Захер-Мазох вивчає в університеті історію, право, математику.
1856 Захист дисертації та габілітація на приват-доцента історії Грацького університету.
1857 Перша публікація: монографія докторської дисертації Повстання в Ґенті за часів цісаря Карла V. Подорож до Галичини.
1858 Перший роман: Галицька історія. З'являється анонімно.
1859 Роман Галицька історія з'являється під титулом Граф Датський, підписаний іменем автора. Участь у війні Австрії проти
Італії. Поранення під Маґентою (?). Медаль за відвагу.
1860 Великий успіх роману Емісар. Звільнення з посади доцента, відмова від вакансії доцента історії в Львівському університеті. Захер-Мазох повністю переходить на письменницьку діяльність.
1861 Початок любовного зв’язку з Анною фон Коттовіц.
1863 У Празі анонімно з’являються Польські революції. Спогади про Галичину. Задум проекту Заповіт Каїна.
1864 Участь у війні з Данією (?). Поява Дон Жуана з Коломиї – визначний успіх. Комедія Вірші Фрідріха Великого.
1865 Кауніц. Розрив з Анною Коттовіц.
1866 Дон Жуан з Коломиї з’являється з передмовою Ф. Кюрнбергера. Участь у війні з Прусією (?)
1867 Прем’єра комедії Чоловік без упереджень. Написано такі твори: Капітулянт; Останній король мадярів; Анна Верзінг Гауптманн. Заснування літературного часопису “Gartenlaube fur Osterrreich”.
1868 Поява новели Місячна ніч.
1869 Написання новел Венера в хутрі та Мандрівник. Знайомство з Фанні фон Пістор, подорож з нею по Італії.
1870 Поява роману Розлучена жінка — літературне опрацювання стосунків з Анною фон Коттовіц. Історія страстей ідеаліста. Поява у видавництві "Котта" циклу
Кохання (перша частина Заповіту Каїна).
1871 Захер-Мазох поселяється в Граці. Любовна пригода з акторкою Кароліною Герольд, народження позашлюбної доньки Ліни, Захер-Мазох бере її на своє утримання та виховання. Майже водночас — заручини з акторкою Йенні Фрауенталь. Наприкінці року розпочинається листування з Анґелікою Авророю Рюмелін, яка себе називає "Бандою".
1872 Початок любовних стосунків з Вандою. Новели Каптулянт, Во ім'я Бога.
1873 У травні переселення до Відня. Участь у роботі часописів
"Floh" та "Neue base Zungen". Народження позашлюбного сина Леопольда. Смерть дитини. Поява низки творів: Несправжній Гермелін, Короткі історії зі сценічного життя; Віденські придворні історії; Російські придворні історії; Жінка-султан; Мессаліни Відня. Публікація спогадів батька З мемуарів австрійського поліцейського службовця. Напружені стосунки з критикою, публікація Про вартість критики. Влітку переселення в Брук-ан-дер-Мур (Штирія). 12 жовтня - шлюб з Анґелікою Авророю Рюмелін.
1874 Публікація циклу Власність — другої частини Заповіту Каїна. Поява новел: Любовні історії з різних епох; Чоловік-раб; Добрі люди та їхні історії. Народження сина Олександра. 10 жовтня — смерть батька.
1875 Роман Ідеали нашого часу. Новели Галицькі історії. Захер-Мазох працює редактором часопису "Wiener Leben". Народження сина Деметрія.
1876 Роман Новий Йов. Видання перекладів творів у Франції.
Великий успіх.
1877 Червень: Переселення до Ґрацу. Фінансові незгоди зростають. Написання творів заради грошей. Анонімне листування з "Анатолем" (можливо, Людвіґ II Баварський).
1878 Новели: Єврейські історії; Республіка ворогів жінок; Безневинні історії зі сценічного життя.
1879 Силуети, У пошуках чоловіка. Невдала спроба заснувати часопис "Schwarze Punkte". Гостра нестача грошей. Захер-Мазох
читає лекції у Віденському театрі на Рінґу.
1880 Відвідини Ференца Ліста. Поява новел Естетика потворного; Базиль — шукач скарбів та інші дивні історії. Прем'єра оперети Сторожі моралі в німецькому театрі в Будапешті. Переїзд до Будапешту. Погіршення умов життя. Виступи з лекціями та читанням творів. Судовий процес з видавцем Фробеном. Захер-Мазох засуджений на вісім днів ув'язнення, але відмовляється виконати вирок. Втеча з Будапешту.
1881 Фінансові проблеми. Поява Нових єврейських історій. Переїзд до Ляйпціґу, заснування власного літературного часопису. Жовтень — перший номер "Auf der Hone".
1882 Новели: Єврейський Рафаель; Ілау; Чорний кабінет; Старий каштелян; Мати Божа. Ванда залишає Захер-Мазоха й втікає з Р. Армандом, співвидавцем часопису. Гульда Майстер розпочинає роботу перекладача в часописі. Початок любовних стосунків з Гульдою Майстер.
1883 Святкування 25-літнього творчого ювілею. Захер-Мазох отримує Хрест Почесного Леґіону. Ванда робить на ім'я Захер-Мазоха колосальні борги. Захер-Мазох "викрадає"улюбленого сина Олександра. Ванда втікає з сином Деметрієм та Армандом до Швейцарії.
1884 Олександр помирає від тифу. На майно Захер-Мазоха накладено арешт, він подає на розлучення.
1885 Часопис закрито з фінансових причин. Співжиття з Гульдою Майстер, з якою він хоче одружитися, але Ванда чинить опір
розлученню. Гульда Майстер підтримує його фінансово.
1886 Плідний творчий період: Малі містерії світової історії; Два прийняття в Ермітажі та Дідро в Петербурзі; Вічна юність та інші історії; Дамська дуель; Жінка-мисливець за душами: Прогулянка на санях; 3 іншого світу; Сабатай Цеві та Юдіт з Біалополя. Народження доньки Ольги. Гульда Майстер купує будинок в Ліндгаймі (Гессен). Захер-Мазох їде до Парижу. Розлучення з Вандою.
1887 Поява творів: Останні дні Петра Великого; Магас-розбійник та інші новели; Польські історії; Мессаліни Берліна; Криваве
весілля в Києві; Свято обжинок; Мертві ненаситні
. Публікація багатьох статей в "Revue bleue" та "Le Gaulois". Приїзд Гульди в Париж. Народження доньки Марфи. Повернення сім'ї до Німеччини.
1889 Новели: Рококко; Російські придворні історії; Німецькі при дворні історії. Народження сина Рамона.
1890 Змія в раю. Шлюб з Гульдою Майстер. Узаконення дітей. Фінансові проблеми. Захер-Мазох виїжджає до Маннгайму:
Праця театральним критиком у газетах, видання "Feuilleton-Korrespondenz".
1891 Новели: Єврейське життя в слові та образі; Самотні; У царстві звуків; Музичні новели; Надто пізно; Ворожка на картах; Пригоди Франца Міріса та інші новели. Видання Реалістичних кабінетних етюдів. Повернення до Ліндгайму.
1893 Чари сцени; Кася (опера на музику Лео Деліба). Захер-Мазох засновує "Спілку народної освіти землі “Верхній Гессен”.
1894 Поява новели Ситі й голодні. Захер-Мазох організовує аматорські театри в околицях Ліндгайму, розробляє проект водогону.
1895 Твори: Мандрівні комедіанти та інші новели; Євдоксія, співачка та інші галицькі історії; Про дерево мовчання; День і ніч
у степу
.
9 березня 1895: смерть від серцевого нападу. Церква не дозволяє поховання на цвинтарі, як колись Лефонтена, Мольєра та ін.. Кремація. Урна з прахом зберігалась до 1945 року в його маєтку, в будинку в Ліндгаймі, та в горнилі Другої світової війни зникла, можливо розбилася чи згоріла під час пожежі.
 
 


Словник


белетристика – проза;
vinitas – миловидність, звабливість, приємність, милість;
габілітація – перебування в якомусь стані;
екзистенціалізм – існування;
імаголії – образи, схожість з ким-небудь;
інтенція – напруга, посилення;
маєстатичний – сумний, засмучений;
маргінес – той, що міститься на краю чогось;
нівеляція – зведення до одного рівня;
палімпсет – віднайдений рукопис;
перверзія – збочення, зіпсуття, викривлення, спотворення, ненормальність;
песимізм – сум, безнадія;
продуцент – виробник;
поліфонія – багатоголосся;
реляція – донесення;
ремінісценсія – 1) спогад; 2) відгук у мистецтві;
рецепція – сприйняття;
сецесійний – відокремлений, віділений, усунутий;
тигель – буквенний знак у друкарні;
топографія – розташування населених пунктів;
упереджений – несправедливий;
химерний – нездійсненний.

 
 


Список використаної літератури:

• Леопольд фон Захер-Мазох. Вибрані твори. – Львів. – 1999. – 385 с.
• Леопольд фон Захер-Мазох. Опришок Магас// Кур’єр Кривбасу. – 2001. – Ч.140. - С.186 - 207.
• Іваничук Наталія. Феномен Леопольда фон Захер-Мазоха // Там само. – С. 174 – 185.
• Рибачук Юрій. Венера у рюшах // Книжник REVIEW. – 2001. – №1 (10). – С.4.
• Українська Літературна Енциклопедія. В п’яти томах. Том 1. – К., 1988.
• Українська Літературна Енциклопедія. В п’яти томах. Том 2 – К., 1990.
• Энциклопедический словарь юного литературоведа. – М.: Педагогика. – 1988. – 264 с.

У роботі використано ілюстрації художника Юськіва Зиновія Ярославовича.

© Антоніна Чорнооченко

 
Главная страница Леопольд Захер - Мазох
Главное меню Энциклопедии

темы|понятия|род занятий|открытия|произведения|изобретения|явления
вид творчества|события|биографии|портреты|образовательный каталог|поиск в энциклопедии

Главная страница ЭНЦИКЛОПЕДИИ
Copyright © 2004-06 abc-people.com
Design and conception BeStudio © 2004-06