Іван Франко - Вічний революціонер - Аналіз вірша "Гімн"

Із збірки "З вершин і низин"
DE PROFUNDIS (З ГЛИБИН)

Іван Франко
ГІМН
Замість пролога

Вічний революцйонер —
Дух, що тіло рве до бою,
Рве за поступ, щастя й волю, —
Він живе, він ще не вмер.
Ні попівськiї тортури,
Ні тюремні царські мури,
Ані війська муштровані,
Ні гармати лаштовані,
Ні шпіонське ремесло
В гріб його ще не звело.

Він не вмер, він ще живе!
Хоч від тисяч літ родився,
Та аж вчора розповився
І о власній силі йде.
І простується, міцніє,
І спішить туди, де дніє;
Словом сильним, мов трубою,
Міліони зве з собою, —
Міліони радо йдуть,
Бо се голос духа чуть.
Голос духа чути скрізь:
По курних хатах мужицьких,
По верстатах ремісницьких,
По місцях недолі й сліз.
І де тільки він роздасться,
Щезнуть сльози, сум нещастя,
Сила родиться й завзяття
Не ридать, а добувати,
Хоч синам, як не собі,
Кращу долю в боротьбі.

Вічний революцйонер —
Дух, наука, думка, воля —
Не уступить пітьмі поля,
Не дасть спутатись тепер.
Розвалилась зла руїна,
Покотилася лавина,
І де в світі тая сила,
Щоб в бігу її спинила,
Щоб згасила, мов огень,
Розвидняющийся день?

1880

Вічний революцйонер - Іван Франко
 
 

"Гімн" - аналіз: Автор: Іван Франко.
Збірка: "З вершин і низин", розділ ''De Profundis''. Рік: 1880.
Літературний рід: лірика. Жанр: гімн або вірш-алегорія.
Провідний мотив: безсмертний волелюбний дух народу бореться за свободу, темним силам не подолати цей дух.
Віршовий розмір: чотиристопний хорей з пірихієм. Римування: суміжне
.

 

Аналіз вірша "ГІМН"

Усе життя Івана Франка пройшло під знаком любові до рідного народу. Він не тільки вважав за святий обов'язок служити людям, а й благословляв добровіль-но взятий на свої плечі тягар.

Своєю творчістю Іван Франко звершував безнастанний подвиг – вів свій народ до щасливої долі. Вже друга поетична книга “З вершин і низин” (1887) засвідчила, що у літературу прийшов мужній поет-громадянин, якому боліли кривди свого уярмленого, роздертого ворожими кордонами народу.

У вірші “Гімн” мільйони пригноблених і скривджених покликав голос “вічного революціонера”, що не мириться з неволею. Розійшовшись “по курних хатах мужицьких, по верстатах ремісницьких”, цей голос дає людям наснагу, породжує в них силу й завзяття: “Не ридать, а добувати хоч синам, як не собі, кращу долю в боротьбі”. Важливо, що поет наголошує не на руїнницьких закликах, а на великій перетворюючій силі “науки, думки, волі”. Саме вони протистоять тій “пітьмі”, що з давніх-давен принижувала людину, надломлювала її сили, зводила до становища раба. Енергійний ритм, закличні інтонації, високий гуманістичний пафос твору відбивали визвольні настрої не тільки окремих соціальних верств, а й усього національно "поневоленого народу. Вірш Івана Франка “Гімн”, як і Шевченків “Заповіт”, був одним із неофіційних гімнів бездержавного народу.

Поезія "Гімн" - один з найкращих зразків революційно-патріотичної лірики в українській літературі. Автор змальовує образ "вічного революціонера" як втілення могутності, нездоланності народу, його одвічних прагнень до свободи та справедливості. Конкретизуючи цей образ, поет акцентує увагу не на закликах до руйнувань, а на великій перетворюючій силі "науки, думки, волі".

Вірш «Гімн» Івана Франка — одна із найсильніших за звучанням, за могутністю думки та заклику поезій громадянської лірики в українській літературі. Завжди в суспільстві будуть знаходитися «вічні революціонери», небайдужі до народного горя, страждань та неволі. Вони прямуватимуть уперед і кликатимуть за собою інших, не боячись переслідувань та покарання з боку офіційної влади. Але поет бачить боротьбу у сфері духовній:

Дух, наука, думка, воля
Не уступить пітьмі поля...

Франко вірить, що розвалиться «зла руїна» і настане новий день, прихід якого ніхто не зможе спинити. Але для цього треба

Не ридать, а добувати
Хоч синам, як не собі
Кращу долю в боротьбі...

Вірш покладений на музику Миколою Лисенком, його ритм експресивний, а художні засоби (анафора, перелічення, метафора) дуже виразні.

 
 
 

Ідея, тема та основна думка поезії «Гімн»
Івана Франка

Ідея: Незламність бажання пошуку волі і правди, невпинне зростання визвольного руху.
З вірша постає образ вічного революціонера як одвічного людського духу, що «тіло рве до бою, рве за поступ, щастя й волю». Цього прагнення людини не зупинити ніяким реакційним силам. Поет підносить хвалу вічно живим думам людини, її пориву до свободи і щастя, указує, що волелюбні ідеї особливо розкрилися в новітній час. Дух, що тільки «вчора розповився», рвучко простує туди, де розвидняється, гучним голосом кличе до себе мільйони скривджених.

Важливо, що поет, конкретизуючи образ, акцентує не на руйнівних закликах, а на великій перетворювальній силі «науки, думки, волі». Саме вони протистоять тій «пітьмі», що з давніх-давен принижувала людину, надломлювала її сили, зводила до становища раба.

 

Тема: Психологічний та патріотичний драматизм «Вічного революціонера» - втілення нездоланності народу та його прагнень до свободи.

Основна думка вірша:
1. Заклик до активної життєвої позиції.
2. Схвалення боротьби передових людей за поступ, справедливе суспільство.
3. Прогрес людства зупинити не можна.
4. Заклик до оптимістичного світобачення.

Вірш «Гімн» — один із найкращих зразків революційно-патріотичної лірики в українській літературі. Цей вірш увійшов до збірки Івана Франка «З вершин і низин». Автор змальовує образ «вічного революціонера» як втілення могутності, незламності народу, його одвічного прагнення до свободи і справедливості. Конкретизуючи цей образ, поет акцентує увагу не на закликах до руйнування, а на великій перетворюючій силі «науки, думки, волі». Це один із найсильніших за звучанням, силою думки та привабливістю віршів громадянської лірики в українській літературі. У суспільстві завжди будуть «вічні революціонери», байдужі до народного горя, страждань і рабства.
 

Художні засоби І.Франка
у вірші «Гімн»

Художні засоби вірша надають твору виразності, конкретики, яскравішістості. Щоб підкреслити ідею незламності революціонера, І.Франко використовує анафору «ні»:

"Ні попівськії тортури,
Ні тюремні царські мури,
Ані війська муштровані,
Ні гармати лаштовані,
Ні шпіонське ремесло
В гріб його ще не звело."

«Дух» персоніфікується через нагнітання дієслів-присудків: живе, рве, йде, міцніє, спішить. Вони додають відчуття руху, незвичайної сили, для якої вже настає час.
Використання риторичних запитань: «І де в світі тая сила, щоб в бігу її спинила, щоб згасила, мов огень, розвидняющийся день?»
За допомогою чотиристопного хорея, анафор (повторів початкових ні, по, і в рядках різних строф) та алітерацій поет створює ритмізований звуковий малюнок, який навіть без музичного супроводу вистукує маршеву мелодію гімну.
Перелічення: "Рве за поступ, щастя й волю."

Гімн – урочистий музичний твір, літературною основою якого є вірш, сповнений символікою, розрахований на масове сприйняття.
Є гімни державні, військові, релігійні, на честь видатних людей.

Повернутись на сторінку
ІВАН ФРАНКО

Вічний революцйонер - Іван Франко - текст і аналіз

Каталог УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Головне МЕНЮ Енциклопедії

ПОШУК
ГОЛОВНЕ МЕНЮ
  Copyright © 2004 abc-people.com
Design and conception BeStudio © 2004-2024